แบบฝึกหัด Vocabulary

txngross 2021-06-02 07:33:39
Downvote
0
Upvote

1..จงจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้อง come from, culture, exchange, experience, grow up, miss, weird, worry ประสบการณ์ วัฒนธรรม โตขึ้ร กังวล คิดถึง มาจาก แปลก...

This downloadable handout is a great resource for at Elementary (A1) level. It is aimed at practising Nouns in English, and was designed for working on your pupils' Writing skills. It centers around the vocabulary topic of Feelings, emotions.
Copyright License: This file is licensed by txngross under the iSLCollective Copyright License

Upload date: 2021-06-02 07:33:39

Author: txngross

from Thailand

txngross is from/lives in Thailand and has been a member of iSLCollective since 2021-06-02 07:15:38. txngross last logged in on 2021-06-19 10:49:47, and has shared 1 resources on iSLCollective so far.

Post a comment

Recommendations

Comments

Next worksheet >

Similar resources

Teaching jobs